உங்கள் உதடை அடிக்கடி முத்தமிட துண்டும் படி அழகாக மாற்ற வேண்டுமா ..?

ரோஜா இதழ்கள் மற்றும் பால் இரண்டையும் மிக்சியில் நன்கு கூல் போன்று அரைத்து அதை உதட்டில் அப்ளை செய்து 10 நிமிடம் மேல் ஒரு காட்டனை தண்ணீர்ல் நனைத்து துடைக்க வேண்டும் இப்படி வாரம் இரண்டு அல்லது மூன்று முறைகள் செய்து பாருங்கள் சிறுது நாட்கள் பிறகு உங்கள் உதடு அழகு உங்கள் துணைக்கு முத்தமிட துண்டும் அதும் அடிகடி துண்டும் செய்து பாருங்களேன் ..!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!